Saturday, February 19, 2011

'THE AIRVOICE' (5 Piece Band)

Disamping itu, bagi memenuhi keperluan semasa yang bersesuaian dengan konsep persembahan sesuatu majlis, SeniUdara juga mempunyai pemuzik yang sering mengadakan persembahan dalam kumpulan yang kecil yang terdiri dari 5 @ 6 piece band atau dikenali sebagai 'The AirVoice'. Pemuzik ini juga adalah dari kalangan pemuzik-pemuzik Kombo SeniUdara.

Pada amnya, 'The AirVoice' SeniUdara dipertanggungjawabkan untuk membuat persembahan di majlis-majlis yang melibatkan perkhidmatan TUDM, Kementerian dan Kerajaan. Walaubagaimanapun "The AirVoice juga sering diundang bagi membuat persembahan-persembahan yang dianjurkan oleh Badan-Badan koporat, Syarikat-syarikat swasta, persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan dan orang perseorangan. Kumpuan muzik ini juga sering mendapat pujian di dalam persembahan yang telah dijayakan. 'The Airvoice' akan terus bertekat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggannya.

No comments:

Post a Comment